Câu chuyện Computer Forensics

Do không có kinh nghiệm thực tế, tôi góp nhặt những bài viết để thỏa niềm… forensic của mình

[11/26/2012] Những điều chưa tiết lộ về băng nhóm hacker nhí chuyên trộm nick Yahoo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s