Cryptography Resources

Nguồn tham khảo

Sau đây là một số nguồn tài liệu cho việc học, nghiên cứu và ứng dụng mật mã

Sách

Sách, bài viết tiếng việt

Sách

Bài viết

Blog

Hội thảo

  • Crypto: sự kiện hàng năm diễn ra tại Mỹ và được IACR tổ chức từ khi thành lập
  • Eurocrypt: sự kiện hàng năm diễn ra tại châu Âu được IACR tổ chức từ khi thành lập
  • Asiacrypt: sự kiện hàng năm diễn ra tại châu Á và Australia được IACR tổ chức từ năm 2000

Lớp học trực tuyến

  • Cryptography I, giáo sư Dan Boneh, đại học Standford
    • Lớp học này do thầy Dan Boneh đứng lớp. Lớp học được thiết kế trong 6 tuần. Tôi cũng đã học một vài chương trong lớp học này. Bạn nào học thì chúng ta cùng thảo luận nhé.
  • Cryptography II, giáo sự Dan Boneh, đại học Standford
    • (cập nhật 17/12/2012): lớp học này sẽ bắt đầu từ tháng 1 năm 2013. Tôi cũng dự định tham gia lớp học này. Bạn nào có dự định thì liên hệ, chúng ta sẽ cùng thảo luận.
Advertisements

One thought on “Cryptography Resources

  1. Pingback: Tài liệu tìm hiểu Mật mã | IT Made Simple

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s