Tracking People

Những thông tin gì?

– Họ và tên

– Quê quán

– Ngày sinh

– Ảnh

– Số điện thoại

– Trường lớp: Tên trường, niên khóa, khoa, lớp hiện tại

Ngày sinh

Một cách đơn giản để tìm ngày sinh đó là thông qua facebook.com.

Nếu biết được trường học của đối tượng, bạn cũng có thể “lục” trong các danh sách sinh viên trong các tài liệu mà nhà trường up lên (chứng chỉ giáo dục quốc phòng, chứng chỉ giáo dục thể chất, danh sách đăng ký môn học, danh sách sinh viên tốt nghiệp…), những danh sách này thường được public

Ảnh

 • Cái này có thể tìm dễ dàng qua facebook.com
 • Bạn cũng có thể dùng tính năng tìm kiếm theo hình ảnh của google, https://www.google.com/imghp?hl=en&tab=ii

Trường/Lớp

 • Facebook –> Info
  • Info trong facebook là một nơi lý tưởng để tìm thông tin về trường lớp. Nếu may mắn, bạn có thể biết đối tượng học cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học,… ở đâu, với ai,…
 • Facebook –> Note
  • Với trào lưu “tát” nhau trên facebook, bạn có thể may mắn tìm được một note mà trong phần câu hỏi có phần “Bạn đang học trường gì?” hoặc đại loại thế. Nếu chưa có một note nào như vậy, và bạn đã có trong danh sách bạn bè của đối tượng, hãy tạo note có những câu hỏi mà bạn cần thiết và “tát” đối tượng vào.

Số điện thoại

 • Hỏi trực tiếp
  • Cách này đơn giản mà hiệu quả
 • Social Engineering
  • Một kịch bản đơn giản nếu bạn “ngại” thay thế, hãy mượn máy điện thoại của đối tượng (lấy lí do gì cũng được, “bạn ơi máy tớ hết pin”, …), sau đó gọi cho… máy bạn. Xong!
 • Facebook –> Info
  • Info trong facebook là một nơi thích hợp tìm số điện thoại của đối tượng
 • Google
  • Nếu đối tượng đã từng tham gia một diễn đàn online, đăng một tin giao vặt, … trên mạng. Bạn có thể dễ dàng tìm số điện của đối tượng khi tổ hợp các thông tin có được để tìm kiếm (ví dụ “tên đối tượng” site:”địa chỉ website trường học/cơ quan của đối tượng”, “tên đối tượng” email
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s