Tính năng Reliability Monitor trong Windows 8

2012-12-04_19h45_33

[1] Tính năng Reliability Monitor cho phép bạn theo dõi các thông tin về lỗi, các bản cập nhật của hệ điều hành, các chương trình hoặc các driver

[2] Để truy cập vào tính năng này, bạn làm một trong những cách sau

  • Ấn [Windows + W] (Search Settings) > Gõ [Reliability] > Chọn [View Reliability History]
  • Vào [Action Center] > Chọn [Maintenance] > Chọn [View Reliability History]

[3] Phần chính của cửa sổ là biểu đồ thể hiện độ ổn định của hệ thống theo thang điểm từ 1 đến 10

[4] Từng ô trong biểu đồ sẽ thể hiện các biểu tượng lỗi hoặc biểu tượng thông tin trong ngày tương ứng. Khi bạn click vào một ô, thông tin về lỗi, các bản cập nhật sẽ hiển thị trong phần [5]

[5] Phần này sẽ hiển thị chi tiết các thông tin về lỗi (Critical Events) và thông tin cài đặt, cập nhật (Informational Events)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s