Chào mừng 111rc0d3r

[Tự nhiên] có đệ tử gia nhập vào blog. Vui phết. Chào mừng đệ tử bằng 2 bài viết tâm huyết =))

Advertisements

2 thoughts on “Chào mừng 111rc0d3r

  1. Cứ từ từ rồi khoai nó sẽ nhừ
    Khi nào viết thì viết cái đăng nhập Chrome nhiều tài khoản Gmail cũng được. Cái đó sư phụ cũng… chưa biết
    =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s