Tính năng SmartScreen trong Windows 8

Nguồn:

SmartScreen là gì?

Microsoft SmartScreen là một bộ lọc phishing (lừa đảo trực tuyến) và malware (mã độc) ở trong các sản phẩm của Microsoft, như Internet Explorer từ 8.0, Hotmail và hệ điều hành Windows 8. Hệ thống được xây dựng để giúp người dùng tránh khỏi các hành vi xâm nhập hệ thống thông qua các kỹ thuật như social engineering hay drive-by downloads bằng cách so sánh địa chỉ URL của người dùng với một tập các website chứa mã độc đã biết.

SmartScreen trên Windows 8

Windows 8 giới thiệu bộ lọc SmartScreen ở mức desktop, tự động kiểm tra bất kì file hoặc ứng dụng nào được tải về từ internet. Microsoft chú ý tới sự riêng tư, tính hợp pháp và tính hiệu quả của hệ thống.

SmartScreen sẽ tự động kiểm tra các file (bằng cách gửi chuỗi hash của file và địa chỉ IP của user đến một server) để xây dựng một cơ sở dữ liệu về những file mà người dùng download, và việc sử dụng giao thức SSL 2.0 có thể khiến người dùng bị đánh cắp thông tin. Microsoft thông báo việc thu thập các địa chỉ IP chỉ bị được thu thập như một phần của quá trình điều hành dịch vụ và có thể bị xóa theo các mức ưu tiên, SmartScreen trên Windows 8 sử dụng giao thức SSL 3.0 chỉ với mục đích bảo mật, và các thông tin thu thập được từ SmartScreen sẽ không sử dụng cho mục đích quảng cáo hoặc bán cho bên thứ ba.

Làm sao để bật SmartScreen trên Windows 8?

2012-12-11_06h45_04

SmartScreen

 1. Bạn vào Action Center bằng một trong những cách sau đây
  • [Windows + W] > gõ [Action Center] > [Enter]
  • Ở Traybar, click vào biểu tượng Action Center 2012-12-11_06h35_54 > chọn [Open Action Center]
 2. Trong Action Center chọn Security
 3. Trong phần Windows SmartScreen, chọn Change settings
 4. Chọn cách SmartScreen hoạt động
  • Get Administrator appoval before running an unrecognized app from the Internet (recommended): Hỏi quyền admin để chạy các ứng dụng bị nghi ngờ (mức an toàn nhất)
  • Warn before running an unrecognized app, but don’t require administrator approval: Cảnh báo các ứng dụng không an toàn, nhưng không yêu cầu quyền admin để chạy
  • Don’t do any thing (turn off Windows SmartScreen): tắt SmartScreen.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s