Cryptographic Software

Nguồn:

Hôm nay định làm bài mở đầu cho loạt bài “Học mật mã với phần mềm CrypTool”, lại thấy được một phần tổng kết khá hay những phần mềm về mật mã

Phần mềm Email

GPG – PGP – Enigmail – Thunderbird – Outlook – Apple Mail

Phần mềm Instant Messaging (chat) và Voice Over IP

Off-the-Record –  Zfone

Phần mềm mã hóa đĩa

TrueCrypt – FreeOTFE – BitLocker Drive Encryption

Phần mềm ẩn danh

I2P – Java Anon Proxy – Tor – Vidalia

Phần mềm SSH

lsh – OpenSSH – Dropbear – PuTTY – WinSCP – SecureCRT

Phần mềm TLS và SSL

GnuTLS – OpenSSL – PolarSSL – Stunnel

Phần mềm VPN

OpenVPN – strongSwan – Openswan – Hamachi – Check Point VPN-1

Phần mềm File System

Freenet – Tahoe-LAFS

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s