VIM 1001 – Đừng gõ 2 lần

Nguồn:

Tên hàm thường dài và rất mất thời gian để gõ và cũng rất dễ nhầm

Nhiều người chọn giải pháp là copy và paste, nhưng cách này cũng chưa hiệu quả

Bạn mất rất nhiều thời gian để gõ tên hàm dài như thế này

Một giải pháp tuyệt vời mà VIM cung cấp đó là chức năng tự động hoàn thành trong chế độ Insert

Để sử dụng tính năng này, bạn hãy gõ tổ hợp phím Ctrl + N

Hãy sử dụng nó và thấy nó tiện dụng thế nào.

Nếu bạn gõ một cụm từ nhưng chưa đủ để tự động hoàn thành, hãy gõ Ctrl + P để trở về từ gốc, gõ thêm vài kí tự và gõ lại Ctrl + N

Chú ý: Trong phiên bản 7.0, VIM đưa ra tính năng omni-completion. Với tính năng này, khi gõ một cụm từ sau đó ấn Ctrl + N, bạn sẽ có một danh sách các tên bắt đầu bằng cụm từ đó. Ấn Ctrl + N đến cụm từ thích hợp, sau đó nhấn Enter

Trong ví dụ dưới đây, bạn có thể thấy, sau khi gõ mi_cend rồi ấn Ctrl + N, danh sách các tên biến liên quan đến mi_cend sẽ hiện ra

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s