VIM 1000 – Highlight Search

Nguồn:

Khi lập trình, bạn cần kiểm tra xem một biến đã được khai báo và sử dụng ở những đâu.

Trong trường hợp này, bạn thường sử dụng tính năng tìm kiếm và xem từng kết quả một.

Nếu bạn gõ sai tên biến, bạn sẽ không tìm thấy chúng.

Việc làm không hiệu quả

Hãy xem những chức năng về tìm kiếm trong VIM. Bạn sẽ tìm được 2 chức năng hữu ích cho công việc này

  • Tùy chọn hlsearch sẽ hiển thị tất cả các kết quả tìm kiếm. Bạn không phải xem từng kết quả tìm kiếm một, VIM sẽ tô màu tất cả các kết quả tìm kiếm
  • Lệnh * giúp bạn tìm kiếm cụm từ ở vị trí con trỏ. Bạn không phải gõ lại cụm từ đó

Một cách nhanh hơn

Giờ bạn hãy bắt đầu bằng lệnh *

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s