VIM 010 – Basic Movement

Nguồn:

Di chuyển cơ bản

h: Sang trái (<—)

l: Sang phải (—>)

j: Xuống dưới

k: Lên trái

 • Thực hành: OpenVIM (Section 3)

Di chuyển giữa các từ

Trong VIM có 2 loại từ: tạm gọi là words và WORDS

 • words: là tập hợp các chữ cái hoặc tập hợp các dấu
  • VD: cụm quux(foo, bar, barz); có 8 words là [quux] [(] [foo] [,] [bar] [,] [barz] [);]
  • Để di chuyển giữa các words, sử dụng 3 phím w, e, b
   • w: word tiếp theo
   • e: kết thúc của word
   • b: word trước đó
 • WORDS: là tập hợp của các ký tự không phải khoảng trắng
  • VD: cụm quux(foo, bar, barz); có các 3 WORDS là [quuxfoo,] [bar,] [barz);]
  • Để di chuyển giữa các words, sử dụng  W, E, B
   • W: WORD tiếp theo
   • E: kết thúc của WORD
   • B: WORD trước đó
 • Thực hành: OpenVIM (Section 4)

Di chuyển đến đầu dòng/cuối dòng

 • Phím $: di chuyển đến cuối dòng
 • Phím 0: di chuyển đến đầu dòng
 • Phím ^: di chuyển đến ký tự không phải khoảng trắng đầu tiên trong dòng

Thực hành: OpenVIM (Section 9)

Bài tập

Hãy nhìn lại hình ở đầu bài viết và chắc chắn mình có thể hiểu và sử dụng tất cả các phím đó.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s