Phần mềm CrypTool 2

Nguồn

Phần mềm cryptool là gì?

Phần mềm cryptool là một phần mềm mã nguồn mở giúp mô phỏng các vấn đề mã hóa, được bắt đầu phát triển vào năm 1998.
Phần mềm Cryptool chứa đựng hơn 200 thuật toán mã hóa. Giao diện đồ họa, tài liệu trực tuyến, các công cụ thống kê và thuật toán của CrypTool giới thiệu với người đọc các lĩnh vực trong ngành khoa học mật mã. Những mã cổ điển và những thuật toán hiện đại như RSA, elliptic curve, chữ ký số và thuật toán trao đổi khóa Diffie-Hellman, cùng rất nhiều thuật toán khác đều được minh họa sinh động trong CrypTool. CrypTool cũng chứa các hướng dẫn trực quan về số nguyên tố và các khái niệm cơ bản trong lý thuyết số (number theory)

Phiên bản CrypTool 2 có gì mới

Modern Plug’n’Play Interface / Visual Programming

Phiên bản CrypTool 2 cung cấp giao diện đồ họa cho việc lập trình mô phỏng. Nên các giao thức sẽ được mô phỏng một cách trực quan, sinh động.

Visualization of Algorithms

Ngoài việc mô phỏng các luồng dữ liệu, CrypTool 2 cũng có thể mô phỏng bên trong các hàm. Điều này rất hữu dụng đối với những người dùng muốn xem xét tất cả những chi tiết của thuật toán mã hóa trong khi vẫn nhìn bức tranh lớn khi vận dụng hàm đó trong thực tế.

Comprehensive Cryptanalysis Functions

CrypTool 2 cung cấp rất nhiều các công cụ để phân tích mã để phân tích hoặc thậm chí phá những mật mã cổ điển và hiện đại. Ví dụ, bạn có thể áp dụng phương pháp tấn công ciphertext-only cho một bản mã Enigma. Rất nhiều hàm phân tích mã được tích hợp, như hàm phân tích tần số (phá mật mã một bảng chữ cái), hay tìm độ dài khóa trong mật mã nhiều bảng chữ cái (như mật mã Vigenere)


Integrated Online Help

Với mỗi phiên bản của CrypTool, luôn có phần tài liệu rất đầy đủ về các hàm liên quan. Mỗi khi người dùng bấm phím F1, những thông tin liên quan đến hàm hiện tại sẽ ngay lập tức xuất hiện. Phần trợ giúp trực tuyến bao gồm những hướng dẫn về sử dụng các chức năng như là các cách sử dụng hàm đó cũng như các tài liệu liên quan trong việc nghiên cứu sâu hơn.

Chú ý: Trong các phần giới thiệu về các vấn đề mật mã, tôi cũng sẽ sử dụng công cụ này cho các phần demo. Để sử dụng bạn chỉ việc download phần mềm này về, cài đặt và mở các file có phần mở rộng cwm là có thể sử dụng được.

Advertisements

2 thoughts on “Phần mềm CrypTool 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s