Pigpen Cipher

Nguồn

Keyword

Mật mã Pigpen, Mật mã chuồng heo, Cryptography, Substitution Cipher, Masonic Cipher, Freemason’s Cipher, Rosicrucian Cipher, Tic-tac-teo Cipher

Mở đầu

Mã Pigpen (hay còn có các tên khác là mã Masonic, mã Freemason, mã Rosicrucia, mã Tic-tac-teo) là một mã thay thế đơn giản, thay thế mỗi chữ cái bằng một hình tương ứng

Mã hóa – Giải mã

Hình vẽ bên là bảng mã của mã Pigpen. Khi chia các hình thành các phần bằng nhau sẽ thu được các hình con, mỗi chữ cái sẽ được thay thế bằng các hình con tương ứng như sau:

Ví dụ

Văn bản “X MARK THE SPOTS”, sẽ được mã hóa thành hình sau

Lịch sử

Lịch sử chính xác của mật mã này vẫn chưa được xác định, nhưng theo những ghi chép thì mật mã này xuất hiện vào những thế kỷ 18. Được sử dụng bởi những thành viên của hội Rosicrucianism và hội Tam Điểm (Freemasonry) để giữ bí mật những trao đổi của họ, từ đó, thường được gọi là mật mã của Hội Tam Điểm (Freemason’ s Cipher)

Hội Tam Điểm bắt đầu sử dụng mật mã pigpen vào đầu thế kỷ 18 để trong các ghi chép về lịch sử và nghi thức của họ, và trong các trao đổi giữa những người đứng đầu. Trong những bia mộ của những thành viên này, có thể tìm thấy những mật mã pigpen được khắc trên đó. Một trong những bia mộ sớm nhất được tìm thấy ở Trinity Church Cemetery (nghĩa trang ở nhà thờ Trinity) tại NewYork, có chứa những mật mã pigpen khắc trên đó. Như trên bia mộ của James Leefon có khắc những ký tự được giải mã là “Remember Death” (memento mori)

2012-12-21_10h59_56

Mật mã Pigpen được khắc trên bia mộ của James Leefon. Nguồn:http://www.flickr.com/photos/luizmachadophotos/2126621361/sizes/z/in/photostream/

Chú thích: Rosicrucianism (Hội Thập tự Hoa hồng) là thuyết thần học của một hội kín thần bí, hình thành ở đức thời kỳ Trung cổ muộn, với học thuyết “xây dựng dựa trên những chân lý bí truyền của quá khứ cổ xưa”, những thứ “được giữ kín trước người phàm, đem lại sự hiểu biết về tự nhiên, vũ trụ vật chất và lĩnh vực tinh thần”

Thử thách

C1. Giải mã trên tấm huy hiệu sau

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s