Mật mã học 010 – Sức mạnh

Nguồn:

  • Chapter 1, Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C, Second Edition, Bruce Schneier, 1996

Keyword

  • Cryptography, An toàn (Confidentiality), Xác thực (Authentication), Toàn vẹn (Integrity) và Không chối bỏ (Nonrepudiation)

Bạn thường nghe nói mật mã rất “mạnh”!!! Vậy mã hóa giúp chúng ta những gì?

Mã hóa cung cấp sự bí mật (confidentiality)

Những mật mã mạnh, chia bị phá vỡ, và được dùng đúng cách giúp bạn bảo vệ thông tin của bạn một cách an toàn.

Bạn có thể giữ bí mật khi gửi thư điện tử với PGP, kết nối của bạn đến một trang web có thể bí mật với giao thức SSL/TLS,…

Mã hóa hỗ trợ việc xác thực (authentication)

Mã hóa giúp người nhận có thể tin tưởng rằng thông điệp do đúng người gửi. Kẻ xấu không thể giả mạo bất kì người nào.

Mã hóa bảo đảm tính toàn vẹn (integrity)

Mã hóa giúp người nhận tin tưởng rằng thông điệp không bị sửa trong quá trình truyền. Kẻ xấu không thể thay thế một thông điệp giả mạo với một thông điệp hợp pháp.

Mã hóa bảo đảm tính “không chối bỏ” (non-repudiation)

Mã hóa khiến người gửi không thể phủ nhận rằng anh ta đã không gửi thông điệp mà anh ta đã gửi.

>>> Động não chút nào?

Hãy giúp tôi liệt kê thêm các sức mạnh của mật mã, hoặc bổ sung thêm các ví dụ cho những sức mạnh này

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s