Mật mã học 100 – Mã hóa đối xứng

Nguồn:

  • Chapter 1, Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C, Second Edition, Bruce Schneier, 1996

Keyword

  • Symmetric Algorithms, Conventional Algorithm, Secret-Key Algorithm, Single-Key Algorithm, One-Key Algorithm, Mã hóa đối xứng

Mã hóa đối xứng

Có 2 loại mật mã sử dụng khóa: mật mã đối xứngmật mã khóa công khai. Trong mật mã đối xứng (symmetric algorithm), khóa sử dụng để mã hóa có thể được tính ra từ khóa để giải mã và ngược lại. Trong hầu hết các mã đối xứng,  khóa để mã hóa giống khóa để giải mã. Các thuật toán này cũng gọi là mã hóa khóa bí mật (secret-key algorithm), mã hóa khóa đơn (single-key algorithm hay one-key algorithm), yêu cầu người gửi và ngưởi nhận phải thống nhất một khóa trước khi liên lạc bí mật. Độ an toàn của thuật toán đối xứng phụ thuộc vào độ an toàn của khóa, nếu khóa bị tiết lộ thì ai cũng có thể mã hóa và giải mã các thông điệp.

Quá trình mã hóa và giải mã trong mã hóa đối xứng có thể được biểu diễn bởi:

E_{K}(M)=C \\ D_{K}(C)=M

Mật mã đối xứng có thể chia thành 2 dạng. Một dạng làm việc với từng bit (hoặc byte) trong một lúc; được gọi là mã hóa dòng (stream algorithm hoặc stream cipher). Một dạng làm việc với một nhóm các bit. Nhóm các bit đó được gọi là các khối (block). Dạng mã hóa này được gọi là mã hóa khối (block algorithm hoặc block cipher). Trong các thuật toán cho máy tính hiện đại, một khối thường có độ dài 64 bit –  vừa đủ lớn để có thể ngăn chặn phá mã, vừa đủ nhỏ để có thể làm việc. (trước thời đại của máy tính, các thuật toán thường làm việc với từng kí tự một. Bạn có thể nghĩ đó là các mật mã dòng)

ĐỘNG NÃO CHÚT NÀO?

C1. Bạn biết những thuật toán mã hóa đối xứng nào? (liệt kê càng nhiều càng tốt)

C2. DES là một loại mật mã đối xứng phổ biến, được chính phủ Mỹ chọn làm chuẩn vào năm 1976

a) Hãy mã hóa đoạn văn bản sau “I Love DES” với khóa là Byte[] = 1122334455667788

b) Giải mã đoạn mã sau “4D BD 54 F2 A3 27 06 AA 80 69 88 3A 1D CB 79 4B” với khóa là Byte[] = 1122334455667788

(Trả lời bằng cách comment dưới bài viết này)

(Xem loạt bài về Mật mã học tại đây)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s