Mật mã học 101 – Mã hóa công khai

Nguồn:

  • Chapter 1, Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C, Second Edition, Bruce Schneier, 1996

Keyword

  • Public-Key Algorithm, Asymmetric Algorithm, Mã hóa khóa công khai, Mã hóa bất đối xứng

Mã hóa công khai

Mã hóa khóa công khai (hay còn gọi là mã hóa bất đối xứng) được thiết kế sao cho khóa để mã hóa khác khóa để giải mã. Hơn nữa, khóa để giải mã không thể (ít nhất là trong thời gian cho phép) có thể tính toán được từ khóa để mã hóa. Các thuật toán như vậy được gọi là các thuật toán công khai vì khóa để mã hóa có thể công bố rộng rãi: Một người hoàn toàn lạ có thể sử dụng khóa để mã hóa để mã hóa thông điệp, nhưng chỉ  có những người đặc biệt biết được khóa để giải mã mới có thể giải mã. Trong các hệ thống này, khóa để mã hóa thường được gọi là khóa công khai (public key), và khóa để giải mã được gọi là khóa riêng tư (private key). Khóa riêng tư cũng được gọi là khóa bí mật (secret key).

ĐỘNG NÃO CHÚT NÀO?

C1. Lợi ích của hệ mã hóa công khai?

C2. RSA là một hệ mã công khai điển hình.

a) Hãy tạo ra bộ khóa cho riêng mình

b) Hãy mã hóa và giải mã thông điệp “I LIKE PUBLIC-KEY ALGORITHM” với bộ khóa đó.

(Trả lời bằng cách comment dưới bài viết này)

(Xem loạt bài về Mật mã học tại đây)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s