4 vấn nạn bảo mật đáng sợ nhất 2013

Bảo mật di động và phần mềm tống tiền “nổi loạn”, xung đột mạng trở nên căng thẳng hơn, các chuyên gia bảo mật đã chỉ ra 4 xu hướng bảo mật nổi bật của năm 2012 và nhiều khả năng sẽ tiếp diễn trong năm 2013.

Continue reading

Advertisements

Facebook hack máy tính của nhân viên để kiểm tra trình độ bảo mật

Nguồn: quantrimang.com, URL:http://www.quantrimang.com.vn/baomat/bao-mat/tin-bao-mat/92017_Facebook-hack-may-tinh-cua-nhan-vien-de-kiem-tra-trinh-do-bao-mat.aspx

Để kiểm tra khả năng bảo mật cũng như huấn luyện thêm về khả năng nhận biết và ngăn chặn các cuộc tấn công, thay vì tổ chức buổi hội thảo hay thuyết trình, Facebook chọn cách tấn công thực tế vào máy tính của các nhân viên và xem cách phản ứng của họ.

Continue reading